EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:236:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 236, 31. elokuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 236

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
31. elokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1288/2006, annettu 25 päivänä elokuuta 2006, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa asetuksen (EY) N:o 2026/97 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun asetuksen (EY) N:o 367/2006 sekä lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1676/2001 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1289/2006, annettu 25 päivänä elokuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Korean tasavallasta peräisin olevien side-by-side-jääkaappi-pakastinyhdistelmien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1290/2006, annettu 30 päivänä elokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1291/2006, annettu 30 päivänä elokuuta 2006, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1292/2006, annettu 30 päivänä elokuuta 2006, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla I ja II (Norjan vedet)

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1293/2006, annettu 30 päivänä elokuuta 2006, Saksan lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IV (Norjan vedet)

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1294/2006, annettu 30 päivänä elokuuta 2006, Saksan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IV (Norjan vedet)

26

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission suositus, annettu 24 päivänä elokuuta 2006, kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä

28

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä elokuuta 2006, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä kromafenotsidin, halosulfuronin, tembotrionin, valifenaalin ja kesäkurpitsan keltamosaiikkiviruksen heikon kannan mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3820)  ( 1 )

31

 

 

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liitetyt asiakirjat

 

*

Euroopan lääkeviraston (EMEA) ensimmäinen lisätalousarvio vuodelle 2006

34

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1285/2006, annettu 29 päivänä elokuuta 2006, tietyissä GATT-sopimuksesta johtuvissa kiintiöissä Amerikan yhdysvaltoihin vuonna 2007 vietävien juustojen vientitodistusten myöntämistä koskevan menettelyn aloittamisesta ( EUVL L 235, 30.8.2006 )

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top