EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:194:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 194, 14. heinäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 194

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
14. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1066/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2006

1

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1067/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1068/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1069/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1070/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1071/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1072/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1073/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1074/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1075/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1076/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1077/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1078/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1079/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

28

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006, nimittävän viranomaisen ja palvelussopimukset tekevän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle

29

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

2006/492/YUTP
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös MONUC SPT/2/2006, tehty 30 päivänä toukokuuta 2006, osallistujien komitean perustamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten Yhdistyneiden Kansakuntien tarkkailijajoukkojen (MONUC) tukemiseksi vaaliprosessin aikana

31

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1040/2006, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2006, jolla muutetaan asetuksia (EY) N:o 2204/2002, (EY) N:o 70/2001 ja (EY) N:o 68/2001 soveltamisajan osalta ( EUVL L 187, 8.7.2006 )

33

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1065/2006, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2006, sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti sovellettavasta myöntämiskertoimesta ( EUVL L 192, 13.7.2006 )

33

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top