EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:179:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 179, 01. heinäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 179

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
1. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 989/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 990/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen vientiä koskevien pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 991/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1870/2005 muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 992/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 993/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 994/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 995/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 996/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 997/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 998/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 12. yksittäistä tarjouskilpailua varten

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 999/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 12. yksittäistä tarjouskilpailua varten

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1000/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, voin enimmäisostohintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 796/2006 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä 2. yksittäisessä tarjouskilpailussa

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1001/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 12. yksittäisessä tarjouskilpailussa

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1002/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2006/2007

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1003/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, melassin 1 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1004/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1005/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1006/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, tuen määrän vahvistamisesta puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2006 väliseksi ajaksi markkinointivuonna 2005/2006

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1007/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1008/2006, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2006, 1 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

48

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006, Liberiaa koskevista, erityisen kiireellisessä tapauksessa AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisesti toteutettavista toimenpiteistä tehdyn päätöksen 2003/631/EY muuttamisesta

51

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan nimittämisestä

55

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top