EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 176, 30. kesäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 176

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
30. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 962/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 963/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 964/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 965/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 966/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi annetun asetuksen (EY) N:o 219/2006 muuttamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 967/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 968/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 969/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 970/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 2305/2003 muuttamisesta

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 971/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 2375/2002 muuttamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 972/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, Basmati-riisin tuontiin sovellettavista erityissäännöistä ja sen alkuperän määrittämistä koskevasta siirtymäkauden valvontajärjestelmästä

53

 

*

Komission asetus (EY) N:o 973/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, GATTissa vahvistettujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuodesta 1996 alkaen tiettyjen hedelmien ja vihannesten sekä tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1831/96 muuttamisesta

63

 

*

Komission asetus (EY) N:o 974/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden tuoreiden hedelmien ja vihannesten markkinoilla todettujen hintojen tiedoksi antamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 877/2004 muuttamisesta

68

 

*

Komission asetus (EY) N:o 975/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta

69

 

*

Komission asetus (EY) N:o 976/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa

71

 

 

Komission asetus (EY) N:o 977/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

74

 

 

Komission asetus (EY) N:o 978/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

76

 

 

Komission asetus (EY) N:o 979/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

77

 

 

Komission asetus (EY) N:o 980/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

79

 

 

Komission asetus (EY) N:o 981/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 31. osittaista tarjouskilpailua varten

82

 

 

Komission asetus (EY) N:o 982/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

83

 

 

Komission asetus (EY) N:o 983/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

87

 

 

Komission asetus (EY) N:o 984/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

90

 

 

Komission asetus (EY) N:o 985/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

92

 

 

Komission asetus (EY) N:o 986/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

95

 

 

Komission asetus (EY) N:o 987/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

97

 

 

Komission asetus (EY) N:o 988/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta

98

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä toukokuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välisen sopimuksen tekemisestä

100

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehty Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välinen sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

102

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 2006, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta (Asia COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1548)  ( 1 )

104

 

*

Komission päätös tehty 31 päivänä toukokuuta 2006, päätöksen 2005/436/EY muuttamisesta rahaston nro 911100MTF/INT/003/ETY (TFEU 970089129) yhteisön rahoitusosuuden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2076)

105

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2006/448/YUTP, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2006, Acehissa (Indonesia) toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (Acehin tarkkailuoperaatio – AMM) ja sen henkilöstön tehtäviä, asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskevan Euroopan unionin ja Indonesian hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamisesta

107

Acehissa (Indonesia) toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (Acehin tarkkailuoperaatio – AMM) ja sen henkilöstön tehtäviä, asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskevan Euroopan unionin ja Indonesian hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihto

108

 

*

Ilmoitus sopimuksen voimaantulosta: Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä muutoksista Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteenä olevaan viinikauppaa koskevaan sopimukseen

110

 

*

Ilmoitus sopimuksen voimaantulosta: Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä muutoksista Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen liitteenä olevaan väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien kauppaa koskevaan sopimukseen

110

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUJUST LEX/1/2006, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2006, Irakin osalta toteutettavan Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation EUJUST LEXin johtajan toimeksiannon jatkamisesta

111

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top