EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:163:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 163, 15. kesäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
15. kesäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 866/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 867/2006, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2006, Saksan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueen III d suuralueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 868/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 869/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 muuttamisesta

8

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 2006, maaseuturahaston käyttöön neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan 2 kohdan, 143 d ja 143 e artiklan nojalla käyttöön asetettavista määristä ja maataloustukirahaston menoihin käytettävissä olevista määristä

10

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2006, eräistä Saksassa ilmenevän klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2006/346/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2323)  ( 1 )

12

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2006/412/YUTP, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan unionin sotilasoperaation käynnistämisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Kongon demokraattisessa tasavallassa olevien tarkkailijajoukkojen (MONUC) tukemiseksi vaaliprosessin aikana (EUFOR RD Congo -operaatio)

16

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/413/YUTP, hyväksytty 12 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

17

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 83/2005, annettu 18 päivänä tammikuuta 2005, muun muassa Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan asetuksen (EY) N:o 2604/2000 muuttamisesta ( EUVL L 19, 21.1.2005 )

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top