EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:112:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 112, 26. huhtikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 112

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
26. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 633/2006, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 634/2006, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2006, keräkaalien kaupan pitämiseen sovellettavista laatuvaatimuksista ja asetuksen (ETY) N:o 1591/87 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 635/2006, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2006, työntekijöiden oikeudesta jäädä jäsenvaltion alueelle työskenneltyään siinä valtiossa annetun asetuksen (ETY) N:o 1251/70 kumoamisesta (1)

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 636/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla IV c ja VII d

10

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn sopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaantulosta

12

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2006, Guatemalasta ja Pakistanista peräisin olevan etyylialkoholin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

13

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2006, metabentstiatsuronin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1653)  (1)

15

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/303/YUTP, 25 päivältä huhtikuuta 2006, Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskevasta Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/355/YUTP muuttamisesta ja jatkamisesta

18

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/304/YUTP, 10 päivältä huhtikuuta 2006, Euroopan unionin suunnitteluryhmän (EUPT) asettamisesta Kosovossa oikeusvaltion alalla ja mahdollisilla muilla aloilla mahdollisesti toteutettavaa EU:n kriisinhallintaoperaatiota varten

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top