EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:094:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 94, 01. huhtikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 94

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
1. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 531/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 532/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, 1 päivästä huhtikuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 533/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 534/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 535/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 536/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 537/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 538/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 6. yksittäistä tarjouskilpailua varten

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 539/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 6. yksittäistä tarjouskilpailua varten

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 540/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 6. yksittäisessä tarjouskilpailussa

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 541/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, voin ostoista eräissä jäsenvaltioissa 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta 2006 välisenä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 343/2006 muuttamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 542/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 38. yksittäistä tarjouskilpailua varten

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 543/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 37. yksittäistä tarjouskilpailua varten

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 544/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 545/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1464/2004 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan rehun lisäaineen ”Monteban” hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 546/2006, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 täytäntöönpanosta kansallisten scrapientorjuntaohjelmien ja lisätakeiden osalta, päätöksen 2003/100/EY tietyistä vaatimuksista poikkeamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1874/2003 kumoamisesta

28

 

*

Komission direktiivi 2006/37/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY liitteen II muuttamisesta tiettyjen aineiden lisäämiseksi ( 1 )

32

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2005, valtiontuesta, jota Italia aikoo myöntää De Tomaso -yhtymään kuuluville Società Consortile De Tomaso srl:lle ja UAZ Europa srl:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 40)  ( 1 )

34

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2005, tukiohjelmasta C 8/2004 (ex NN 164/2003), jonka Italia on pannut täytäntöön hiljattain listautuneiden yritysten hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 591)  ( 1 )

42

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 2005, valtiontuesta N:o C 5/2004 (ex NN 609/2003), jonka Saksa aikoo myöntää Kronoply-yritykselle (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3497)  ( 1 )

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top