EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 93, 31. maaliskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 93

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
31. maaliskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta

12

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 511/2006, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1531/2002 muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 512/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 513/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 565/2002 mukaisesti haettavien tuontitodistusten myöntämistä koskevista väliaikaisista säännöksistä

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 514/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksesta (EY) N:o 824/2000 poikkeamisesta interventioon toimitettavien viljojen määräajan osalta eräissä jäsenvaltioissa markkinointivuonna 2005/2006

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 515/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjottujen viljojen varastoinnin rahoittamista koskevasta siirtymätoimenpiteestä markkinointivuonna 2005/2006

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 516/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, melassin 31 päivästä maaliskuuta 2006 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 517/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 518/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 519/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22. osittaista tarjouskilpailua varten

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 520/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta 2006 väliseksi ajaksi

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 521/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 522/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 523/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 524/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 525/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 526/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 527/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 528/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 529/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 530/2006, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

62

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä maaliskuuta 2006, muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä esitettyyn sitoumuksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2002/683/EY kumoamisesta

63

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2006, neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Argentiinan alueellistamisen sekä Brasiliasta tuotavaa nautaeläinten tuoretta lihaa koskevien todistusmallien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2152/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta ( EUVL L 342, 24.12.2005 )

79

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top