EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:088:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 88, 25. maaliskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
25. maaliskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 486/2006, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitettä I muuttamalla tapahtuvasta integroitujen monisirumikropiirien (monisirukoteloiden) tullittomasta kohtelusta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 487/2006, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 488/2006, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006, rakenne- tai ympäristötoimenpiteisiin vuonna 2006 sovellettavien valuuttakurssien vahvistamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 489/2006, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta niiden kuiduntuotantoon tarkoitettujen hamppulajikkeiden osalta, joista voidaan maksaa suoria tukia

7

 

*

Komission direktiivi 2006/35/EY, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–IV muuttamisesta

9

 

*

Komission direktiivi 2006/36/EY, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2006, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi ja direktiivin 92/76/ETY kumoamisesta annetun direktiivin 2001/32/EY muuttamisesta

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 2003, valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt Kahla Porzellan GmbH:lle ja Kahla/Thüringen Porzellan GmbH:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1520)  ( 1 )

16

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2004, saksan tukiohjelmasta viljasta valmistetun tislatun alkoholijuoman (Kornbranntwein) tuottajien hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3953)  ( 1 )

50

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä maaliskuuta 2006, eräitä Madagaskarilta peräisin olevia muita eläinperäisiä tuotteita kuin kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 888)  ( 1 )

63

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2006/242/YUTP, 20 päivältä maaliskuuta 2006, biologisten aseiden kieltosopimuksen tarkistuskonferenssista vuonna 2006

65

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/243/YUTP, 20 päivältä maaliskuuta 2006, täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan koulutusta ja todentamisvalmiuksia koskevien toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

68

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2006/244/YUTP, 20 päivältä maaliskuuta 2006, Euroopan unionin osallistumisesta Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön (KEDO)

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top