EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:070:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 70, 09. maaliskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 70

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
9. maaliskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 398/2006, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 399/2006, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2006, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 400/2006, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 402/2006, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta ( 1 )

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 403/2006, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, naudanlihan vientitukien vahvistamisesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 404/2006, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, sianlihan vientitukien vahvistamisesta

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 405/2006, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 406/2006, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

48

 

*

Komission direktiivi 2006/29/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta tiettyjen laitosten soveltamisalaan sisällyttämisen tai soveltamisalasta poistamisen osalta

50

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

AKT–EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 5/2004, tehty 17 päivänä joulukuuta 2004, yritysten kehittämiskeskuksen varainhoitosäännöistä

52

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2006, EMAS-logon käyttöä poikkeuksellisesti kuljetuspakkauksissa eli tertiääripakkauksissa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 306)  ( 1 )

63

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä maaliskuuta 2006, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettuun neuvoston direktiiviin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) liittyvästä kyselylomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 598)  ( 1 )

65

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisön taloudellisesta tuesta eräille yhteisön vertailulaboratorioille kansanterveyteen liittyvän eläinlääkinnän alalla (jäämät) vuodeksi 2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 604)

78

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha- ja maitoalan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 609)  ( 1 )

80

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2006, muuntogeenistä maissilinjaa 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

82

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top