EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:034:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 34, 07. helmikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 34

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
7. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 203/2006, annettu 6 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 204/2006, annettu 6 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 mukauttamisesta ja komission päätöksen 2000/115/EY muuttamisesta maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämistä varten vuonna 2007

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 205/2006, annettu 6 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta toltratsuriilin, dietyleeniglykolin monoetyylieetterin ja polyoksietyleenisorbitaanimono-oleaatin osalta (1)

21

 

*

Komission direktiivi 2006/14/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2006, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteen IV muuttamisesta

24

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 2006, muuntogeenisestä maissin linjasta MON 863 saatujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5939)

26

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 2006, muuntogeenisestä Roundup Ready -maissilinjasta GA21 valmistettujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5940)

29

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2006, päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom muuttamisesta

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top