EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:031:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 31, 03. helmikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 31

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
3. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 183/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 184/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 185/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, melassin 3 päivästä helmikuuta 2006 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 186/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 187/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 18. osittaista tarjouskilpailua varten

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 188/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 94/2006 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 189/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 2094/2005 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 190/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2093/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 191/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 192/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 193/2006, annettu 2 päivänä helmikuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

17

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2006, ruisleivän, johon on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 42)  ( 1 )

18

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2006, ruisleivän, johon on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 115)  ( 1 )

21

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston direktiivin 89/556/ETY liitteen C muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa käytettävästä eläinten terveystodistuksen mallista (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 193)  ( 1 )

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top