EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:010:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 10, 14. tammikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 10

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
14. tammikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 53/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 54/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista ensimmäistä yksittäistä tarjouskilpailua varten

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 55/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista ensimmäistä yksittäistä tarjouskilpailua varten

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 56/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 96. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 57/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 58/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 33. yksittäistä tarjouskilpailua varten

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 59/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 32. yksittäistä tarjouskilpailua varten

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 60/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, 16 päivästä tammikuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 61/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän maaliskuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi vuosineljännekseksi

14

 

*

Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta

16

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, maito- ja kala-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 6023)  ( 1 )

66

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä tammikuuta 2006, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjaamista koskevasta hakemuksesta (Choucroute d’Alsace) [SMM] (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5)

70

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1811/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä ja tietyn jo hyväksytyn rehun lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä ( EUVL L 291, 5.11.2005 )

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top