EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:323:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 323, 09. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 323

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
9. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/68/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta (1)

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/69/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenseitsemännen kerran (polysykliset aromaattiset hiilivedyt pehmittimissä ja renkaissa)

51

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/75/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY oikaisemisesta

55

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, elokuvaperinnöstä ja siihen liittyvän teollisen toiminnan kilpailukyvystä

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top