EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 312, 29. marraskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 312

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
29. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun asetuksen (EY) N:o 2007/2000 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1947/2005, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetusten (ETY) N:o 2358/71 ja (ETY) N:o 1674/72 kumoamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1948/2005, annettu 28 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1949/2005, annettu 28 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1917/2000 muuttamisesta erityisten siirtojen osalta ja siltä osin kuin korjauksiin liittyviä liiketoimia koskeva kauppa jätetään tilastoinnin ulkopuolelle

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1950/2005, annettu 28 päivänä marraskuuta 2005, useiden vilja-, riisi- ja perunatärkkelysmarkkinoita koskevien asetusten mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1951/2005, annettu 28 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

45

 

*

Komission direktiivi 2005/81/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2005, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta ( 1 )

47

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Euroopan parlamentti
Neuvosto
Komissio

 

*

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean jäsenten nimittämisestä

49

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005, tietyissä kolmansissa maissa suoritettavien lajikkeiden ylläpitoa koskevien tarkastusten vastaavuudesta sekä päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta

51

 

*

Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, ensisijaisista toimista arkistoinnin alan yhteistyön lisäämiseksi Euroopassa

55

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL COPPS/1/2005, tehty 16 päivänä marraskuuta 2005, palestiinalaisalueilla toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) johtajan/poliisikomentajan nimittämisestä

57

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

58

 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä

59

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2005, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi – asia N:o COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2672)

60

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 2005, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2004/4/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4525)

63

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2005, Triticum durum -lajin sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2005, EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2673

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top