EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:307:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 307, 25. marraskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 307

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
25. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1912/2005, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, eräiden Argentiinasta tuotavien sellaisenaan nautittavaksi tarkoitettujen viinien, joiden viininvalmistusmenetelmistä ei säädetä asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 527/2003 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1913/2005, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, asetusten (ETY) N:o 2759/75, (ETY) N:o 2771/75, (ETY) N:o 2777/75, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1255/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden osalta

2

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1914/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1915/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1982/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tavaroiden määrän kirjaamisen yksinkertaistamisesta ja tiettyä tavaroiden liikkumista koskevista tiedoista

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1916/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1917/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, melassin 25 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1918/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1919/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1920/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 13. osittaista tarjouskilpailua varten

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1921/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1922/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1923/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1924/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, siipikarjanliha-alalla 25 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1925/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1926/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1927/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1928/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1929/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, lopullisen tukimäärän ja B-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämisprosentin vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1930/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, viinialan vientitodistusten antamisesta

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1931/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1932/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1933/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1934/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1438/2005 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

51

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1935/2005, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

52

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2005, neuvoston direktiivin 89/106/ETY täytäntöönpanosta kattojen ja katteiden ulkopuolisessa palossa käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta tehdyn päätöksen 2001/671/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4437)  ( 1 )

53

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/824/YUTP, 24 päivältä marraskuuta 2005, Euroopan unionin poliisioperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa

55

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/825/YUTP, 24 päivänä marraskuuta 2005, Bosnia ja Hertsegovinassa toimivan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

59

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/826/YUTP, annettu 24 päivänä marraskuuta 2005, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivan Euroopan unionin neuvoa-antavan poliisiryhmän (EUPAT) perustamisesta

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top