EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:292:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 292, 08. marraskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 292

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
8. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1813/2005, annettu 7 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1814/2005, annettu 7 päivänä marraskuuta 2005, eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta annetun asetuksen (EY) N:o 580/2004 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1815/2005, annettu 7 päivänä marraskuuta 2005, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2204/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2742/90 muuttamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1816/2005, annettu 7 päivänä marraskuuta 2005, vilja-alalla 8 päivänä marraskuuta 2005 sovellettavien tuontitullien muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1817/2005, annettu 7 päivänä marraskuuta 2005, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

8

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen voimaantuloa koskeva tiedonanto

10

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 2005, neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä säädettävien poikkeuksien sallimisesta Korean tasavallasta peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta tehdyn päätöksen 2002/499/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4235)

11

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/776/YUTP, 7 päivältä marraskuuta 2005, Moldovaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

13

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top