EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:291:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 291, 05. marraskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 291

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
5. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1807/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1808/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1809/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1810/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, erään rehun lisäaineen hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ja jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1811/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä ja tietyn jo hyväksytyn rehun lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1812/2005, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005, asetusten (EY) N:o 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ja 833/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse entsyymien ja mikro-organismien ryhmiin kuuluvien tiettyjen rehun lisäaineiden hyväksymisedellytyksistä ( 1 )

18

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2005, niiden valtiosta riippumattomien järjestöjen elintarvikeapuun, jotka komissio on valtuuttanut ostamaan ja hankkimaan tuotteita toimitettavaksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 mukaisesti, sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja 3 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn päätöksen kumoamisesta

24

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4185)  ( 1 )

33

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4186)  ( 1 )

38

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjä perhostuholaisia kohtaan vastustuskykyisen ja glufosinaattiammonium-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta kestävän muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4192)

42

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, luonnonvaraisten sikojen klassisen sikaruton hävittämistä ja luonnonvaraisten sikojen klassisen sikaruton hätärokotuksia Luxemburgissa koskevien suunnitelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2003/136/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4193)

45

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2005, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4195)  ( 1 )

46

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2005/759/EY, tehty 27 päivänä lokakuuta 2005, tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan eräissä kolmansissa maissa sekä omistajiensa mukana seuraavien lintujen kuljetuksiin kolmansista maista ( EUVL L 285, 28.10.2005 )

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top