EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:271:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 271, 15. lokakuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 271

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
15. lokakuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1679/2005, annettu 6 päivänä lokakuuta 2005, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1680/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1681/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1682/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 172. erityisessä tarjouskilpailussa

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1683/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 91. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1684/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 344. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1685/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 28. yksittäistä tarjouskilpailua varten

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1686/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1687/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun asetuksen (EY) N:o 2869/95 muuttamisesta tiettyjen maksujen mukauttamisen osalta ( 1 )

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1689/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2006

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1690/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 55. kerran

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1691/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2005 ja 28 päivän helmikuuta 2006 väliseksi vuosineljännekseksi

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1692/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, 16 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1693/2005, annettu 14 päivänä lokakuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

38

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä lokakuuta 2005, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle ja Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 3 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

39

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös BiH/7/2005, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Napolissa sijaitsevan Euroopan unionin esikuntayksikön päällikön nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten

41

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2005, määrärahojen lopullisesta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille varainhoitovuonna 2005 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3737)

42

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2005, määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2005/2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3738)

45

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3754)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, siitä, ovatko tietyt standardit Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/95/EY sisältyvän yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, sekä niiden viitteiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3803)  ( 1 )

51

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/719/YOS, tehty 12 päivänä lokakuuta 2005, Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top