EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:194:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 194, 26. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 194

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
26. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1191/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1192/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1915/83 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1193/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta (1)

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1194/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1195/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 214/2001 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1196/2005, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1197/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (appelsiinit)

11

 

*

Komission direktiivi 2005/49/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (1)

12

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/575/YUTP, 18 päivältä heinäkuuta 2005, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta

15

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top