EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:183:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 183, 14. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 183

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
14. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1095/2005, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Vietnamista peräisin olevien polkupyörien tuonnissa sekä lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1524/2000 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1096/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1097/2005, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1098/2005, annettu 13 päiväna heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

45

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1099/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta ( 1 )

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1100/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuottajille maksettavasta vähimmäishinnasta sekä kuivattujen viikunoiden tuotantotuen määrästä markkinointivuonna 2005/2006

63

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1101/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, jalostettaviksi tarkoitettujen päärynöiden tuen määrästä markkinointivuonna 2005/2006

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1102/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1103/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, Egyptistä peräisin olevan riisin tuontitodistushakemuksista vuodeksi 2005 asetuksessa (EY) N:o 955/2005 säädetyssä tariffikiintiössä

67

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1104/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2375/2002 säädetyssä muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän alatariffikiintiössä III sovellettavasta vähennyskertoimesta

68

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1105/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, muna-alalla 14 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1106/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, siipikarjanliha-alalla 14 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

71

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1107/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

73

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1108/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

76

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1109/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

78

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1110/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

79

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, Madagaskarilta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisistä tuontiedellytyksistä tehdyn komission päätöksen 97/757/EY muuttamisesta toimivaltaisen viranomaisen ja terveystodistuksen mallin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2513)  ( 1 )

84

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, Bulgarian tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä tehdyn päätöksen 2002/472/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2454)  ( 1 )

88

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, Algeriasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2533)  ( 1 )

92

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, Bahamalta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2518)  ( 1 )

99

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, Grenadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2545)  ( 1 )

104

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta Algerian, Bahaman ja Grenadan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2551)  ( 1 )

109

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top