EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:164:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 164, 24. kesäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
24. kesäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 953/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan talousyhteisön ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 954/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 955/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 956/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, ostoista, varastoinnista ja myynnistä koostuvien interventioiden rahoituskulujen laskennassa sovellettavista korkokannoista ja menetelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 411/88 muuttamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 957/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 846/2005 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 958/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn valkoisen sokerin 30. osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 959/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 960/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 961/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 962/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, viinialan vientitodistusten antamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 963/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 803/2005 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 964/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1210/2004 markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 965/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 966/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 967/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 868/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 968/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 969/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 970/2005, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 115/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

36

 

*

Komission direktiivi 2005/43/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2005, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 68/193/ETY liitteiden muuttamisesta

37

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 4/2005, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2005, yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen varauksen käytöstä

46

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2005, alueiden komitean italialaisen varajäsenen nimeämisestä

48

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2005, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

49

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2005, verkkotyöryhmän perustamisesta muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiseloa koskevien tietojen vaihtoa ja koordinointia varten

50

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2005, lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien tarkastusohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1827)  ( 1 )

52

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2005, muuntogeenisen rapsituotteen (Brassica napus L., linja GT73), johon on jalostettu kyky sietää glyfosaatti-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta, markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1838)  ( 1 )

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top