EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:126:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 126, 19. toukokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 126

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
19. toukokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 747/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 748/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 749/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2131/93 muuttamisesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 750/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 751/2005, annettu 17 päivänä toukokuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 752/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 753/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuus kohtelusopimusten mukaisesti

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 754/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, muna-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 755/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, siipikarjanliha-alalla 19 päivästä toukokuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 756/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 757/2005, annettu 18 päivänä toukokuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 46. kerran

38

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2005, yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevän hallituksista riippumattoman asiantuntijaryhmän perustamisesta

40

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2005, kyselylomakkeesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2005, Unkarissa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1448)

55

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen suositus N:o 65/04/KOL, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, rehujen virallista tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuonna 2004

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 718/2005, annettu 12 päivänä toukokuuta 2005, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta (Tämä teksti kumoaa ja korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 121, 13. toukokuuta 2005, s. 64 )

68

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top