EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:030:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 30, 03. helmikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 30

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
3. helmikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 177/2005, annettu 24 päivänä tammikuuta 2005, yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2005–2006)

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 178/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 179/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1917/2000 muuttamisesta komissiolle annettavien tietojen toimittamisen osalta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 180/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1535/2003 muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 181/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2191/81 muuttamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 182/2005, annettu 2 päivänä helmikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2124/2004 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisia eläviä Sveitsistä peräisin olevia nautaeläimiä koskevan kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

9

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/84/Euratom:
Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005, sen hyväksymisestä, että Euroopan atomienergiayhteisö liittyy käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen

10

 

 

Komissio

 

*

2005/85/EY:
Komission päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 2005, Iranista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisehdoista (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 117)
 ( 1 )

12

 

*

2005/86/EY:
Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2005, päätöksen 2003/71/EY voimassaoloajan muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 186)
 ( 1 )

19

 

*

2005/87/EY:
Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2005, luvan antamisesta Ruotsille käyttää nautakarjaa koskevien tilastotietojen keruun sijasta asetuksen (EY) N:o 1760/2000 I osastossa käyttöön otettua järjestelmää (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 194)
 ( 1 )

20

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

2005/88/EY:
Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 21 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2005/1)

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2005/78/EY, Euratom, tehty 1 päivänä helmikuuta 2005, päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom muuttamisesta ( EUVL L 29, 2.2.2005 )

27

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta ( EUVL L 229, 29.6.2004 )

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top