EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:025:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 25, 28. tammikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 25

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
28. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 122/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 123/2005, annettu 26 päivänä tammikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta okratoksiini A:n osalta ( 1 )

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 124/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2005 tammikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 125/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 126/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, oliiviöljytuotannon laadunparantamistoimien rahoituksen enimmäismääristä tuotantokaudeksi 2005/2006 ja asetuksen (EY) N:o 528/1999 3 artiklan 3 kohdasta poikkeamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 127/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen syrjäisimpien alueiden erityisten hankintajärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 20/2002 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 128/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 129/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön ja asetuksen (EY) N:o 955/98 muuttamisesta

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 130/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 131/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 132/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1210/2004 markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

48

 

 

Komission asetus (EY) N:o 133/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 134/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 135/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 136/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 137/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 138/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 139/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 140/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2275/2004 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 141/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2277/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

62

 

 

Komission asetus (EY) N:o 142/2005, annettu 27 päivänä tammikuuta 2005 maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2276/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

63

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2005/60/EY:
Komission päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä mehiläisten ja kimalaisten (Apis mellifera & Bombus spp.) terveystodistuksista tietyistä kolmansista maista tuonnin yhteydessä tehdyn komission päätöksen 2003/881/EY muuttamisesta Amerikan Yhdysvaltojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5567)
 ( 1 )

64

 

*

2005/61/EY:
Komission päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 2005, Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Bulgariassa ja päätöksen 2004/908/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 145)
 ( 1 )

69

 

*

2005/62/EY:
Komission päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta Kyprokseen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 133)
 ( 1 )

71

 

*

2005/63/EY:
Komission päätös, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2735)
 ( 1 )

73

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta ( EUVL L 140, 30.4.2004 )

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top