EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:337:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 337, 13. marraskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
13. marraskuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1955/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1956/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 152. erityisessä tarjouskilpailussa

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1957/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 152. erityisessä tarjouskilpailussa

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1958/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 71. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1959/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 324. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1960/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 8. yksittäistä tarjouskilpailua varten

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1961/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 7. yksittäistä tarjouskilpailua varten

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1962/2004, annettu 12 päivänä marraskuuta 2004, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

11

 

*

Komission direktiivi 2004/104/EY, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, moottoriajoneuvojen radiohäiriöitä (sähkömagneettista yhteensopivuutta) koskevan neuvoston direktiivin 72/245/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ( 1 )

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/760/EY:
Komission päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 93/23/ETY soveltamissäännöksistä sikakarjaa ja -tuotantoa koskevien tilastotietojen keruiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4090)
 ( 1 )

59

 

*

2004/761/EY:
Komission päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 93/24/ETY soveltamissäännöksistä nautakarjaa ja nauta-alan tuotantoa koskevien tilastotietojen keruiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4091)
 ( 1 )

64

 

*

2004/762/EY:
Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 2004, päätöksen 2003/828/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten siirroista Espanjassa ja Portugalissa sijaitsevalta rajoitusvyöhykkeeltä ja sen sisällä Espanjassa ilmenneiden bluetongue-taudin purkausten yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4398)
 ( 1 )

70

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös 2004/763/YUTP, tehty 5 päivänä marraskuuta 2004, Välimeren aluetta koskevan yhteisen strategian 2000/458/YUTP muuttamisesta sen soveltamisajan jatkamiseksi

72

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1101/2004, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2004, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I ja II muuttamisesta ( EUVL L 211, 12.6.2004 )

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top