EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:328:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 328, 30. lokakuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
30. lokakuuta 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1886/2004, annettu 25 päivänä lokakuuta 2004, muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia Marokosta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Marokko, ja tutkimuksen päättämisestä yhden marokkolaisen viejän tuotteiden tuonnin osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1887/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1888/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, elokuun 1 päivänä marraskuuta 2004 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1889/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1890/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1891/2004, annettu 21 päivänä lokakuuta 2004, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 soveltamista koskevista säännöksistä

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1892/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, vuotta 2005 koskevista siirtymätoimenpiteistä banaanien yhteisöön tuonnin osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1893/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 174/1999 mukaista maidon ja maitotuotteiden vientiä koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 815/2004 muuttamisesta

55

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1894/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat)

57

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1895/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, huutokauppojen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1896/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, muna-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Belgiassa annetun asetuksen (EY) N:o 1499/2004 muuttamisesta

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1897/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Cartoceto) – (SAN)

65

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1898/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Terre Tarentine) – (SAN)

66

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1899/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

67

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1900/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävien painotuskertoimien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2004/2005

69

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1901/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, yhteisön sianliha-alan edustavien markkinoiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 2123/89 muuttamisesta

71

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1902/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan nimityksen eritelmän muuttamisesta (Les Garrigues)

73

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1903/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön vähävaraisimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

77

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1904/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

80

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1905/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

82

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1906/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

84

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1907/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 151. erityisessä tarjouskilpailussa

86

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1908/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 151. erityisessä tarjouskilpailussa

88

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1909/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 323. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

90

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1910/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 70. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

91

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1911/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 7. yksittäistä tarjouskilpailua varten

92

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1912/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 6. yksittäistä tarjouskilpailua varten

93

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1913/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

94

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1914/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivänä marraskuuta 2004 ja 30 päivänä marraskuuta 2004 väliseksi ajaksi

95

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1915/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

96

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2004/742/EY, Euratom:
Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2004, talous- ja sosiaalikomitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä

97

 

*

2004/743/EY, Euratom:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, talous- ja sosiaalikomitean belgialaisen jäsenen nimeämisestä

98

 

*

2004/744/EY:
Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2004, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä

99

 

*

2004/745/EY:
Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2004, alueiden komitean espanjalaisen jäsenen nimeämisestä

100

 

*

2004/746/EY:
Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan nro 2 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan 3 artiklassa määrättyjen edellytysten täyttymisestä

101

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top