EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:270:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 270, 18. elokuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 270

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
18. elokuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1460/2004, annettu 17 päivänä elokuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1461/2004, annettu 17 päivänä elokuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 1520/2000 poikkeamisesta sen 14 artiklassa säädettyjen tiettyjen määrien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1462/2004, annettu 17 päivänä elokuuta 2004, B-maksun enimmäismäärän tarkistamisesta ja B-juurikkaan vähimmäishinnan muuttamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 2004/2005

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1463/2004, annettu 17 päivänä elokuuta 2004, kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen ”Sacox 120 microGranulate” käytön hyväksymisestä rehussa kymmeneksi vuodeksi ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1464/2004, annettu 17 päivänä elokuuta 2004, kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen ”Monteban” käytön hyväksymisestä rehuissa kymmeneksi vuodeksi ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1465/2004, annettu 17 päivänä elokuuta 2004, rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä ( 1 )

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1466/2004, annettu 17 päivänä elokuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1210/2004 markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

14

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/599/EY:
Komission päätös, tehty 17 päivänä elokuuta 2004, Unkarin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3117)

16

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1447/2004, annettu 13 päivänä elokuuta 2004, viljellyn lohen tuonnin vastaisista väliaikaisista suojatoimenpiteistä ( EUVL L 267, 14.8.2004 )

17

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 98/20/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 (toinen painos 1988) olevan 1 niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta annetun direktiivin 92/14/ETY muuttamisesta ( EYVL L 107, 7.4.1998 )

18

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1412/2004, annettu 3 päivänä elokuuta 2004, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta ( EUVL L 257, 4.8.2004 )

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top