EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:138:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 138, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 138
47. vuosikerta
30. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 786/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, päätösten N:ot 1720/1999/EY, 253/2000/EY, 508/2000/EY, 1031/2000/EY, 1445/2000/EY, 163/2001/EY, 1411/2001/EY, 50/2002/EY, 466/2002/EY, 1145/2002/EY, 1513/2002/EY, 1786/2002/EY, 291/2003/EY ja 20/2004/EY muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi 7
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 787/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston päätöksen 96/411/EY sekä päätösten N:ot 276/1999/EY, 1719/1999/EY, 2850/2000/EY, 507/2001/EY, 2235/2002/EY, 2367/2002/EY, 253/2003/EY, 1230/2003/EY ja 2256/2003/EY muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi 12
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 788/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 sekä asetusten (EY) N:o 1655/2000, (EY) N:o 1382/2003 ja (EY) N:o 2152/2003 muuttamisesta rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi 17
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 613/91 kumoamisesta (1) 19
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 790/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi 24
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 791/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelman perustamisesta Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan yksittäistoimien tukemiseksi 31
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 792/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön toimintaohjelmasta kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi 40
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 793/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta 50
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top