EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:127:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 127, 29. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 127
47. vuosikerta
29. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 821/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2003 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 822/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta muun muassa Thaimaasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2603/2000 muuttamisesta 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 823/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Thaimaasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2604/2000 muuttamisesta 7
*Neuvoston asetus (EY) N:o 824/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Brasiliasta, Japanista, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Thaimaasta ja Tšekin tasavallasta peräisin olevien tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1784/2000 muuttamisesta 10
*Neuvoston asetus (EY) N:o 825/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2000 muuttamisesta 12
*Neuvoston asetus (EY) N:o 826/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin tonnikalan (Thunnus thynnus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 2092/2000 kumoamisesta 19
*Neuvoston asetus (EY) N:o 827/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Boliviasta, Georgiasta, Kambodasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta 21
*Neuvoston asetus (EY) N:o 828/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin miekkakalan (Xiphias gladius) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 2093/2000 kumoamisesta 23
*Neuvoston asetus (EY) N:o 829/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa sekä Guinea-Bissaulle kalastuksen alalla annettavan taloudellisen tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyssä päätöksessä 2001/179/EY edellytettyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2001 ja 15 päivän kesäkuuta 2006 väliseksi ajaksi laaditun pöytäkirjan muutosten väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 25
Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa sekä Guinea-Bissaulle kalastuksen alalla annettavan taloudellisen tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyssä päätöksessä 2001/179/EY edellytettyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2001 ja 15 päivän kesäkuuta 2006 väliseksi ajaksi laaditun pöytäkirjan muutosten väliaikaisesta soveltamisesta 27
*Neuvoston asetus (EY) N:o 830/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan hallituksen välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 31
*Neuvoston asetus (EY) N:o 831/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 973/2001 muuttamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 832/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 35
*Komission asetus (EY) N:o 833/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Brasiliasta, Japanista, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Thaimaasta ja Tšekistä peräisin olevien tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa sekä yhden tšekkiläisen vientiä harjoittavan tuottajan tarjoaman sitoumuksen hyväksymisestä annetun komission asetuksen (EY) N:o 449/2000 muuttamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 834/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta 40
*Komission asetus (EY) N:o 835/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2076/2002 ja päätösten 2002/928/EY, 2004/129/EY, 2004/247/EY ja 2004/248/EY mukauttamisesta tiettyjen direktiivin 91/114/ETY liitteeseen I sisältymättömien tehoaineiden käytön jatkamisen osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta (1) 43
*Komission asetus (EY) N:o 836/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, Kyproksen soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta scrapien osalta (1) 48
Komission asetus (EY) N:o 837/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, tarjouskilpailujen avaamisesta Saksassa varastoidun viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin 50
*Komission asetus (EY) N:o 838/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteistä banaanien yhteisöön tuonnin osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta 52
*Komission asetus (EY) N:o 839/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, perinteisten toimijoiden väliaikaisiin viitemääriin ja ei-perinteisten toimijoiden väliaikaisiin määriin sovellettavien mukautuskertoimien vahvistamisesta lisämäärien rajoissa banaanien tuontitodistusten antamiseksi toukokuussa 2004 57
Komission asetus (EY) N:o 840/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 58
Komission asetus (EY) N:o 841/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 842/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 63
Komission asetus (EY) N:o 843/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta 65
*Komission asetus (EY) N:o 844/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 119/97 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, koskevan tutkimuksen vireille panemisesta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 67
*Neuvoston direktiivi 2004/56/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta 70
*Komission direktiivi 2004/57/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2004, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston direktiivissä 93/15/ETY tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden ja tiettyjen ampumatarvikkeiden määrittämisestä. (1) 73
*Komission direktiivi 2004/61/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta Euroopan yhteisössä käyttökiellossa olevien tiettyjen torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien osalta (1) 81
*Neuvoston direktiivi 2004/67/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, maakaasun toimitusvarmuuden takaavista toimenpiteistä (1) 92
*Komission direktiivi 2004/70/EY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta (1) 97
*Komission direktiivi 2004/71/EY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta Pseudomonas chlororaphiksen sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1) 104
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
*Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos 107
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
*Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos 108

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/441/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä 109
2004/442/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen komission uuden jäsenen nimittämisestä 110
2004/443/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisöjen komission uuden jäsenen nimittämisestä 111
2004/444/EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004, päätöksen 2002/668/Euratom muuttamisesta rahoitusohjeen mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen vuoksi 112
Komissio
2004/445/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2004, Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1312) 114
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
16/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 16/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta 116
17/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 17/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta 118
18/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 18/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 120
19/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 19/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen IV (Energia) muuttamisesta 122
20/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 20/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 124
21/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 21/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 126
22/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 22/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 127
23/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 23/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 128
24/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 24/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 130
25/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 25/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 131
26/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 26/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 132
27/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 27/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 134
28/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 28/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 136
29/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 29/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XIV (Kilpailu) muuttamisesta 137
30/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 30/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 140
31/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 31/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 142
32/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 32/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 143
33/2004
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 33/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 144

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 766/2004, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2004, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit ja omenat) (EUVL L 120, 24.4.2004) 157
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 772/2004, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin (EUVL L 123, 27.4.2004) 158
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1943/2003, annettu 3 päivänä marraskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä esihyväksytyille tuottajaryhmittymille myönnettävien tukien osalta (EUVL L 286, 4.11.2003) 158
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top