EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:125:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 125, 28. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 125
47. vuosikerta
28. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 797/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, toimista, joiden tavoitteena on parantaa mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 798/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2000 kumoamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 799/2004, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26
Komission asetus (EY) N:o 800/2004, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Kreikan interventioelimen hallussa olevan vuosien 1996, 1997 ja 1998 sadon riisin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 28
Komission asetus (EY) N:o 801/2004, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 37
*Komission direktiivi 2004/62/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta mepanipyriimin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1) 38
*Komission direktiivi 2004/63/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, komission direktiivin 2003/79/EY muuttamisesta määräaikojen osalta (1) 41
*Komission direktiivi 2004/64/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, komission direktiivin 2003/84/EY muuttamisesta määräaikojen osalta (1) 42
*Komission direktiivi 2004/65/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, komission direktiivin 2003/68/EY muuttamisesta määräaikojen osalta (1) 43
*Komission direktiivi 2004/69/EY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta "monenkeskisten kehityspankkien" määritelmän osalta (1) 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/420/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä seuraavien yritysten osalta: C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine S.A., Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH ja Schunk Kohlenstofftechnik GmbH yhteisvastuullisesti sekä SGL Carbon AG (Asia C.38.359 — Sähköiset ja mekaaniset hiili- ja grafiittituotteet) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4457) (1) 45
2004/421/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä Wieland Werke AG:tä, Outokumpu Copper Products OY:tä, Outokumpu Oyj:tä, KM Europa Metal AG:tä, Tréfimétaux SA:ta ja Europa Metalli SpA:ta vastaan (Asiassa C.38.240 — Teollisuusputket) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4820) (1) 50
2004/422/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä tammikuuta 2004, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia N:o COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5277) (1) 54
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/423/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2004/423/YUTP, 26 päivältä huhtikuuta 2004, Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta 61

Ilmoitus lukijoille S3
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top