EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:105:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 105, 14. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 105
47. vuosikerta
14. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 669/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä Länsirannan ja Gazan alueen kanssa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1734/94 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 670/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 671/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 800/1999 mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 5
*Komission asetus (EY) N:o 672/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY mukaisesti hyväksytyille oliiviöljyn tuottajaorganisaatioille ja niiden liitoille maksettavien määrien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004 16
*Komission asetus (EY) N:o 673/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2220/85 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 674/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, oliiviöljyn tuontitodistusten myöntämisestä Tunisian tariffikiintiössä 19
Komission asetus (EY) N:o 675/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2004 väliseksi vuosineljännekseksi 20
Komission asetus (EY) N:o 676/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 22
Komission asetus (EY) N:o 677/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 678/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 26
Komission asetus (EY) N:o 679/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä 29
Komission asetus (EY) N:o 680/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavan tuen muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 681/2004, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta 32

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/331/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseksi tarkoitetusta yhteisön rahoitustuesta tietyille jäsenvaltioille (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1225) 35
2004/332/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä huhtikuuta 2004, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevista tarkastuksista annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1235) (1) 39
2004/333/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, rasvalevitteiden, salaattikastikkeiden, maitotyyppisten tuotteiden, hapatetusta maidosta valmistettujen tuotteiden, soijajuomien ja juustotyyppisten tuotteiden, joihin on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1243) 40
2004/334/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, rasvalevitteiden, maitotyyppisten tuotteiden, jogurttityyppisten tuotteiden ja maustekastikkeiden, joihin on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1244) 43
2004/335/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, maitotyyppisten tuotteiden ja jogurttityyppisten tuotteiden, joihin on lisätty fytosteroliestereitä, markkinoille saattamisen sallimisesta elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1245) 46
2004/336/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2004, rasvalevitteiden, maitopohjaisten hedelmäjuomien, jogurttityyppisten tuotteiden ja juustotyyppisten tuotteiden, joihin on lisätty fytosteroleja/fytostanoleja, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1246) 49

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 614/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 98, 2.4.2004) 52
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 647/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti (EUVL L 102, 7.4.2004) 52
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top