EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:097:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 97, 01. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 97
47. vuosikerta
1. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 600/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella tapahtuvaan kalastustoimintaan sovellettavista teknisistä toimenpiteistä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 601/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella ja asetusten (ETY) N:o 3943/90, (EY) N:o 66/98 ja (EY) N:o 1721/1999 kumoamisesta 16
*Neuvoston asetus (EY) N:o 602/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta syvänmeren koralliriuttojen troolaamisen vaikutuksilta suojelemisen osalta Skotlannin luoteispuolella 30
Komission asetus (EY) N:o 603/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 32
*Komission asetus (EY) N:o 604/2004, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2004, tietojen toimittamisesta tupakka-alalla satovuodesta 2000 alkaen 34
Komission asetus (EY) N:o 605/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 1518/2003 poikkeamisesta vuonna 2004 vientitodistusten myöntämisajankohtien osalta sianliha-alalla 39
Komission asetus (EY) N:o 606/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksesta (EY) N:o 174/1999 poikkeamisesta maito- ja maitotuotealan vientitodistusten voimassaoloajan osalta 40
Komission asetus (EY) N:o 607/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1146/2003 perusteella tapahtuvasta tuontioikeuksien uudelleen jakamisesta ja kyseisestä asetuksesta poikkeamisesta 42
*Komission asetus (EY) N:o 608/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä (1) 44
Komission asetus (EY) N:o 609/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 610/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 47
Komission asetus (EY) N:o 611/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 50

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/294/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden, jotka ovat vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn Pariisin yleissopimuksen sopimuspuolia, valtuuttamisesta Euroopan yhteisön puolesta ratifioimaan mainittua yleissopimusta muuttava pöytäkirja tai liittymään siihen 53
Pöytäkirja vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn, 28 päivänä tammikuuta tehdyllä lisäpöytäkirjalla ja 16 päivänä marraskuuta 1982 tehdyllä pöytäkirjalla muutetun yleissopimuksen muuttamisesta 55
2004/295/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2004, luvan antamisesta Italialle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 63
2004/296/EC
*Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä 65
Komissio
2004/297/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, luvan myöntämisestä Tšekille, Virolle, Liettualle, Unkarille, Puolalle ja Slovakialle lykätä neuvoston direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY tiettyjen säännösten soveltamista tiettyjen lajikkeiden siementen kaupan pitämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 962) (1) 66
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
298/2004/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2003, pikalinja-autoliikenteen harjoittajiin sovellettavasta hyvitysjärjestelmästä (Norja) 68
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top