EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:080:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 80, 18. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 80
47. vuosikerta
18. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 491/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, taloudellisen ja teknisen tuen antamista kolmansille maille siirtolaisuuden ja turvapaikan aloilla koskevan ohjelman perustamisesta (AENEAS) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 492/2004, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2004, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2002 sekä lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta muun muassa Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1339/2002 muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 493/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 494/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 495/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, muna-alalla 18 päivästä maaliskuuta 2004 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 496/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, siipikarjanliha-alalla 18 päivästä maaliskuuta 2004 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 497/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti 17
*Komission asetus (EY) N:o 498/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, hedelmä- ja vihannesjalosteiden markkinoista annettujen useiden asetusten mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 20
*Komission asetus (EY) N:o 499/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1082/2003 muuttamisesta nautaeläinalaa koskevan määräajan sekä vuosikertomusta koskevan mallin osalta (1) 24
Komission asetus (EY) N:o 500/2004, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/255/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2004, Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevan polkumyynnin ja tukien vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2002/611/EY kumoamisesta 29
2004/256/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2004, erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan liittyvistä suojatoimenpiteistä Amerikan yhdysvalloissa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 835) (1) 31
Euroopan keskuspankki
2004/257/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2) 33
2004/258/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2004/3) 42
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top