EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:067:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 67, 05. maaliskuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 67
47. vuosikerta
5. maaliskuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 401/2004, annettu 23 päivänä helmikuuta 2004, Kyproksen, Tšekin tasavallan, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian ja Slovenian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käyttöön otettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelukseen ottamista koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä 1
Komission asetus (EY) N:o 402/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 403/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 5
Komission asetus (EY) N:o 404/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 405/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22. osittaista tarjouskilpailua varten 9
*Komission asetus (EY) N:o 406/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, eräiden oliiviöljyalaa koskevien asetusten mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen johdosta 10
Komission asetus (EY) N:o 407/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 12
Komission asetus (EY) N:o 408/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 15
Komission asetus (EY) N:o 409/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 238/2004 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 16
Komission asetus (EY) N:o 410/2004, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 17

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/213/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä helmikuuta 2004, valmistelutoimen toteuttamisesta Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien kohentamiseksi turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla 18
2004/214/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004, päätöksen 2000/40/EY muuttamisesta kylmäsäilytyslaitteille myönnettävän yhteisön ympäristömerkin ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 310) (1) 23
2004/215/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 573) (1) 24
2004/216/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY muuttamisesta hevoseläinten tiettyjen tautien ja mehiläisten tiettyjen tautien ilmoitettavien tautien luetteloon lisäämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 578) (1) 27
2004/217/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, luettelon vahvistamisesta niistä aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 583) (1) 31

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 464/2001, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2001, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (EYVL L 66, 8.3.2001) 34
*Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 152, 20.6.2003) 34
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top