EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:049:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 49, 19. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 49
47. vuosikerta
19. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2004, järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 281/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 282/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta (1) 11
*Komission asetus (EY) N:o 283/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, muun muassa Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2597/1999 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä Brasiliasta ja Israelista lähetetyn polyeteenitereftalaattikalvon tuonnilla siitä riippumatta, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Brasilia tai Israel, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 284/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, muun muassa Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1676/2001 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä Brasiliasta ja Israelista lähetetyn polyeteenitereftalaattikalvon tuonnilla siitä riippumatta, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Brasilia tai Israel, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 285/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1306/2003 muuttamisesta alkoholin siirtämiselle vahvistetun määräajan osalta 31
Komission asetus (EY) N:o 286/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 32
Komission asetus (EY) N:o 287/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 35
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta (1) 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/146/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 2004, päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta Bad Kreuznachin piirikuntaa (Saksa) koskevien hävittämis- ja rokotusohjelmien laajentamisen osalta ja Saarlandin osavaltiota (Saksa) koskevien rokotussuunnitelmien lopettamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 337) (1) 42
2004/147/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 2004, eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla vuonna 2004 myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 343) 44
2004/148/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2182/2002 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin toimiin yhteisön tupakka-alan rahastosta myönnettävien varojen alustavasta jaosta jäsenvaltioiden kesken vuodeksi 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 493) 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top