EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:036:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 36, 07. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 36
47. vuosikerta
7. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 211/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 212/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 3
*Komission asetus (EY) N:o 213/2004, annettu 5 päivänä helmikuuta 2004, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2007/2000 säädettyjen, CN-koodeihin 1701 ja 1702 luokiteltavaa Serbia ja Montenegrosta tuotua sokeria koskevien menettelyjen keskeyttämisestä vielä kuudeksi kuukaudeksi 4
*Komission asetus (EY) N:o 214/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, kirsikoiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 6
*Komission asetus (EY) N:o 215/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2004 sovellettavien yhteisön määrällisten kiintiöiden toisesta erästä tuojille myönnettävistä määristä 10
*Komission asetus (EY) N:o 216/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1722/93 muuttamisesta vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 217/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 218/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 219/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää lyhytjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 17
Komission asetus (EY) N:o 220/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 18
Komission asetus (EY) N:o 221/2004, annettu 6 päivänä helmikuuta 2004, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/117/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2004, päätösten 92/260/ETY, 93/197/ETY ja 97/10/EY muuttamisesta rekisteröityjen hevosten Etelä-Afrikasta Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin ja tilapäisen maahanpääsyn osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 50) (1) 20
2004/118/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2004, päätösten 95/233/EY, 96/482/EY ja 2001/751/EY muuttamisesta elävän siipikarjan ja siitosmunien ja sileälastaisten lintujen ja niiden siitosmunien tuonnin osalta; päätösten 94/85/EY, 94/984/EY ja 2000/609/EY muuttamisesta tuoreen siipikarjanlihan, tarhattujen sileälastaisten lintujen lihan sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan tuonnin osalta; päätöksen 2000/585/EY muuttamisesta tarhatun ja luonnonvaraisen riistan lihan ja kaninlihan tuonnin osalta sekä päätöksen 97/222/EY muuttamisesta lihavalmisteiden tuonnin osalta tiettyjen unioniin liittyvien valtioiden tapauksessa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 125) (1) 34
2004/119/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista, joiden osalta ei ole tehty erityispäätöstä, peräisin olevien elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden terveystodistusten vahvistamisesta tehdyn päätöksen 96/333/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 146) (1) 56
2004/120/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston päätöksen 97/788/EY muuttamisesta Serbia ja Montenegron suorittamien rehukasvi-, juurikas-, öljy- ja kuitukasvilajikkeiden ylläpitoa koskevien tarkastusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 147) (1) 57
2004/121/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, varainhoitoasetuksen soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 157 artiklan b alakohdassa ja 158 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen tarkistamisesta 58
2004/122/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä helmikuuta 2004, tietyistä lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä useissa Aasian maissa (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 389) (1) 59
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top