EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:029:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 29, 03. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 29
47. vuosikerta
3. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 183/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 184/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, komission asetuksella (EY) N:o 1695/2002 käyttöön otetun taannehtivasti vaikuttavan valvontajärjestelmän lakkauttamisesta tiettyjen terästuotteiden osalta 3
*Komission asetus (EY) N:o 185/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 94/2002 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 186/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 ja asetuksen (EY) N:o 2571/97 muuttamisesta makeiden keksien ja pikkuleipien (sweet biscuits) sekä vohvelien ja vohvelikeksien yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta 6
Komission asetus (EY) N:o 187/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 188/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, Jordaniasta peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 189/2004, annettu 2 päivänä helmikuuta 2004, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 12

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/189/EC
*Kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Israelin valtion vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Israelin valtion assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan sopimuksen voimaantuloa koskeva tiedonanto 14
*Kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Marokon kuningaskunnan assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen nro 1 ja nro 3 korvaamista koskevan sopimuksen voimaantuloa koskeva tiedonanto 14
*Kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan Euro—Välimeri-assosiaatiosopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevien määräysten väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen voimaantuloa koskeva tiedonanto 14
2004/97/EC, EURATOM
*Valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien yhteisellä sopimuksella tehty päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan unionin tiettyjen laitosten ja virastojen kotipaikan vahvistamisesta 15
Komissio
2004/98/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2004, tietyistä Mauritaniasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 96/293/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 128) (1) 16
2004/99/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2004, rehuissa esiintyvän käsitellyn eläinvalkuaisen toteamisessa käytettävien menetelmien arvioimiseen myönnettävästä yhteisön rahoitusosuudesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 131) 17

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 152/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2004 tammikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella (EUVL L 24, 29.1.2004) 19
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top