EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:024:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 24, 29. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 24
47. vuosikerta
29. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus") (1) 1
Komission asetus (EY) N:o 140/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23
*Komission asetus (EY) N:o 141/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa siirtymäaikana toteutettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta 25
Komission asetus (EY) N:o 142/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelimen hallussa olevan ohran myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 32
Komission asetus (EY) N:o 143/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ruotsin interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 34
Komission asetus (EY) N:o 144/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 36
Komission asetus (EY) N:o 145/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 38
Komission asetus (EY) N:o 146/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Tanskan interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 40
Komission asetus (EY) N:o 147/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 42
Komission asetus (EY) N:o 148/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2004 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan, Unkarin, Tšekin, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 44
Komission asetus (EY) N:o 149/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2246/2003 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla 46
*Komission asetus (EY) N:o 150/2004, annettu 27 päivänä tammikuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 47
Komission asetus (EY) N:o 151/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 152/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2004 tammikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 53
Komission asetus (EY) N:o 153/2004, annettu 28 päivänä tammikuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta riisialalla 55
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/114/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY muuttamisesta 58
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/115/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista annetun direktiivin 94/35/EY muuttamisesta 65

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/88/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2004, Ranskassa neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti käyttöönotetun nautatilojen valvontaverkostojärjestelmän tunnustamisesta väliaikaisesti tehdyn päätöksen 2002/907/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 104) (1) 72
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top