EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:005:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 5, 09. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 5
47. vuosikerta
9. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004—2007 (1) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 22/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18
Komission asetus (EY) N:o 23/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 20
Komission asetus (EY) N:o 24/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 25/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 18. osittaista tarjouskilpailua varten 24
*Komission asetus (EY) N:o 26/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön kalastuslaivastorekisteristä 25
*Komission asetus (EY) N:o 27/2004, annettu 5 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista siirtymäkauden säännöistä Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta 36
*Komission asetus (EY) N:o 28/2004, annettu 5 päivänä tammikuuta 2004, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta väliaikaisten ja lopullisten laatukertomusten yksityiskohtaisen sisällön osalta 42
*Komission asetus (EY) N:o 29/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevien vuoden 2005 lisäkysymysten määrittelystä 57
Komission asetus (EY) N:o 30/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 31/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 64
Komission asetus (EY) N:o 32/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 65
Komission asetus (EY) N:o 33/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 69
Komission asetus (EY) N:o 34/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 72
Komission asetus (EY) N:o 35/2004, annettu 8 päivänä tammikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 73

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/14/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston V osan kolmannen alakohdan (Yleiset arviointiperusteet hakemuksen tutkinnalle) muuttamisesta 74
2004/15/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston II osan 1.2 kohdan muuttamisesta ja näiden konsuliohjeistojen uudesta liitteestä 76
2004/16/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston liitteen 5 ja sitä vastaavan yhteisen käsikirjan liitteen 14b luokituksen alentamisesta sekä yhteisen konsuliohjeiston liitteiden 9 ja 10 ja niitä vastaavien yhteisen käsikirjan liitteiden 6b ja 6c luokituksen poistamisesta 78
2004/17/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisen konsuliohjeiston V osan 1.4 kohdan ja yhteisen käsikirjan I osan 4.1.2 kohdan muuttamisesta matkasairausvakuutustodistuksen sisällyttämiseksi niiden asiakirjojen joukkoon, joita vaaditaan yhtenäisen maahantuloviisumin myöntämiseksi 79
Komissio
2004/18/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön ensimmäisestä rahoitustuesta Belgiassa vuonna 2003 toteutettujen lintuinfluenssan (avian influenza) hävittämistoimenpiteiden tukikelpoisiin kustannuksiin tehdyn päätöksen 2003/749/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5010) (1) 81
2004/19/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti, tehdyn päätöksen 2003/812/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5046) (1) 84
2004/20/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan "Älykkään energiahuollon viraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 85
2004/21/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta maaseudun kehittämistoimenpiteisiin Tšekille, Virolle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Maltalle, Puolalle, Slovenialle ja Slovakialle maksettavan tuen ohjeellisesta jaosta kaudella 2004—2006 87
2004/22/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön ulkorajoilla Saksassa käytettävän eläinlääkintäalan valvontajärjestelmän parantamiseen tarkoitetusta yhteisön rahoitustuesta tehdyn päätöksen 94/83/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5201) 89
2004/23/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 2003, yhdistymisvapauden loukkaamista Valko-Venäjällä koskevan tutkimuksen vireille panemisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2501/2001 27 artiklan 2 kohdan nojalla 90
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top