EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:003:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 3, 07. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 3
47. vuosikerta
7. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 12/2004, annettu 6 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 13/2004, annettu 8 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 3 artiklan d alakohdassa tarkoitetun meriväylän luonteisten vesiväylien luettelon sisällöstä (1) 3
*Komission asetus (EY) N:o 14/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, syrjäisimpien alueiden alustavien hankintataseiden ja yhteisön tukien vahvistamisesta ihmisravinnoksi, jalostukseen ja maatalouden tuotantopanoksina käytettävien tiettyjen välttämättömien tuotteiden sekä elävien eläinten ja munien hankkimiseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti 6

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/5/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean perustamisesta (1) 28
2004/6/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitean perustamisesta (1) 30
2004/7/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean perustamisesta tehdyn päätöksen 2001/527/EY muuttamisesta (1) 32
2004/8/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta tehdyn päätöksen 2001/528/EY muuttamisesta (1) 33
2004/9/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitean perustamisesta (1) 34
2004/10/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan pankkikomitean perustamisesta (1) 36
2004/11/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen viljakasvien, vihannesten ja viiniköynnösten siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 92/33/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY mukaisesti vuosiksi 2004 ja 2005 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4836) (1) 38

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1832/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EYVL L 290, 28.10.2002) 43
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top