EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:333:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 333, 20. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 333
46. vuosikerta
20. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2238/2003, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, vuonna 1916 tehdyn Yhdysvaltojen polkumyyntilain soveltamisen vaikutuksilta suojautumisesta ja tähän perustuvista tai tästä johtuvista toimenpiteistä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2239/2003, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, muun muassa Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa asetuksella (EY) N:o 2398/97 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun ja toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun päättämisestä 3
Komission asetus (EY) N:o 2240/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
Komission asetus (EY) N:o 2241/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, määrättyyn järjestelmään liittyvien joulukuussa 2003 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 11
Komission asetus (EY) N:o 2242/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, joulukuussa 2003 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 13
Komission asetus (EY) N:o 2243/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 2244/2003, annettu 18 päivänä joulukuuta 2003, alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 17
*Komission asetus (EY) N:o 2245/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen III muuttamisesta lampailla ja vuohilla esiintyvien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurannan osalta 28
*Komission asetus (EY) N:o 2246/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla 34
*Komission asetus (EY) N:o 2247/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla 37
*Komission asetus (EY) N:o 2248/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 2249/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 42
Komission asetus (EY) N:o 2250/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 43
Komission asetus (EY) N:o 2251/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 44
Komission asetus (EY) N:o 2252/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 45
Komission asetus (EY) N:o 2253/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 2254/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 47
*Komission asetus (EY) N:o 2255/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 48
*Neuvoston direktiivi 2003/117/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, direktiivien 92/79/ETY ja 92/80/ETY muuttamisesta luvan antamiseksi Ranskalle jatkaa alennetun valmisteverokannan soveltamista Korsikan saarella markkinoille saatettuihin tupakkatuotteisiin 49
*Komission direktiivi 2003/120/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta (1) 51

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan parlamentti
2003/888/EC
*Euroopan parlamentin päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2003, vastuuvapaudesta Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 52
Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen vastuuvapaudesta Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 53
2003/889/EC
*Euroopan parlamentin päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2003, vastuuvapaudesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 59
Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen vastuuvapaudesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 60
2003/890/EC
*Euroopan parlamentin päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2003, vastuuvapaudesta Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 65
Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen vastuuvapaudesta Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 66
2003/891/EC
*Euroopan parlamentin päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2003, vastuuvapaudesta Euroopan ympäristökeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 71
Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen vastuuvapaudesta Euroopan ympäristökeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 72
2003/892/EC
*Euroopan parlamentin päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2003, vastuuvapaudesta Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 78
Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen vastuuvapaudesta Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2001 79
Neuvosto
2003/893/EC
*Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta 84
Komissio
2003/894/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2003, Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. ja Rubus idaeus L. -lajikkeiden lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4628) 88
2003/895/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2003, päätöksen 2002/251/EY muuttamisesta eräitä Thaimaasta tuotavia siipikarjanlihalähetyksiä koskevien suojatoimenpiteiden poistamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4846) (1) 92
2003/896/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2003, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden tiaklopridi, tiametoksaami, kinoksifeeni, flatsasulfuroni, Spodoptera exigua -monisärmiövirus, spinosadi, Giocladium catenulatum, Pseudomonas chlororaphis ja indoksakarbi väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4851) (1) 94
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/897/CFSP
*Eurooppa-neuvoston yhteinen strategia 2003/897/YUTP, 12 päivältä joulukuuta 2003, jolla muutetaan Ukrainaa koskevaa yhteistä strategiaa 1999/877/YUTP sen soveltamiskauden jatkamiseksi 96
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top