EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:313:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 313, 28. marraskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 313
46. vuosikerta
28. marraskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2076/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2077/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 2078/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 2079/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 2080/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 15. osittaista tarjouskilpailua varten 10
*Komission asetus (EY) N:o 2081/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, yhteisön ulkomaankauppatilastojen ja jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen maa- ja alueluokituksesta (1) 11
*Komission asetus (EY) N:o 2082/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, Maltaan suuntautuvaa tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vientiä koskevien yksipuolisten siirtymätoimenpiteiden toteuttamisesta johtuvista siirtymätoimenpiteistä 21
*Komission asetus (EY) N:o 2083/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, muihin kolmansiin maihin kuin Maltaan perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviä tuotteita koskevista poikkeuksista asetukseen (EY) N:o 800/1999 23
*Komission asetus (EY) N:o 2084/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2000 muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 2085/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 2086/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 2087/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 2088/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 2089/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 2090/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 45
Komission asetus (EY) N:o 2091/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 47
Komission asetus (EY) N:o 2092/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 2093/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 2094/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 53
Komission asetus (EY) N:o 2095/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 55
Komission asetus (EY) N:o 2096/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1620/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 56
Komission asetus (EY) N:o 2097/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 57

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/830/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 2003, talous- ja sosiaalikomitean itävaltalaisen jäsenen nimeämisestä 60
Komissio
2003/831/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2003, päätösten 2001/881/EY ja 2002/459/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luetteloon tehtävien muutosten ja lisäysten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4234) (1) 61
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/832/CFSP
*Neuvoston päätös 2003/832/YUTP, tehty 26 päivänä toukokuuta 2003, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Latvian hallituksen välillä Latvian tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 78
Euroopan unionin ja Latvian välinen sopimus Latvian tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 79

Oikaisuja
*Oikaistaan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn sopimuksen liitteiden muuttamisesta (EUVL L 214, 26.8.2003) 82
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top