EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:289:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 289, 07. marraskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 289
46. vuosikerta
7. marraskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1954/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalavaroja koskevan pyyntiponnistuksen hallinnoinnista, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 685/95 ja (EY) N:o 2027/95 kumoamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1955/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 1956/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2004 sovellettavien yhteisön määrällisten kiintiöiden ensimmäisestä erästä tuojille myönnettävistä määristä 10
*Komission asetus (EY) N:o 1957/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, Kyproksessa ennen Euroopan yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 851/2002 muuttamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1958/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat) 14
Komission asetus (EY) N:o 1959/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1960/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 13. osittaista tarjouskilpailua varten 17
Komission asetus (EY) N:o 1961/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 18
Komission asetus (EY) N:o 1962/2003, annettu 6 päivänä marraskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 21

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/784/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2003, luvan antamisesta Italialle jatkaa uuden viininvalmistusmenetelmän koekäyttöä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4099) 22
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top