EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:283:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 283, 31. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 283
46. vuosikerta
31. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2003, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furfuryylialkoholin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1906/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 1907/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 10
Komission asetus (EY) N:o 1908/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1909/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1910/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 12. osittaista tarjouskilpailua varten 17
Komission asetus (EY) N:o 1911/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1912/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 1913/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat) 25
*Komission asetus (EY) N:o 1914/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien tiettyjen perustuotteiden tiettyjen määrien saattamisesta sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta annetun asetuksen (EY) N:o 1488/2001 muuttamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 1915/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden VII, VIII ja IX muuttamisesta lampaiden ja vuohien kaupan ja tuonnin osalta sekä nautaeläinten, lampaiden ja vuohien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden toteamisesta johtuvien toimenpiteiden osalta (1) 29
*Komission asetus (EY) N:o 1916/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen kurkuista, latva-artisokista, klementiineistä, mandariineista ja appelsiineista kannetaan lisätullia 34
Komission asetus (EY) N:o 1917/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1834/2003 muuttamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 1918/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 1919/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 1920/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 1921/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 1922/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä 49
Komission asetus (EY) N:o 1923/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 50
*Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (1) 51
*Komission direktiivi 2003/95/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, elintarvikkeiden muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 96/77/EY muuttamisesta (1) 71

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/774/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2003, tiettyjen käsittelyjen hyväksymisestä patogeenisten mikro-organismien kehittymisen estämiseksi simpukoissa ja merikotiloissa (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3984) (1) 78
Euroopan keskuspankki
2003/775/EC
*Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 31.3 artiklan perusteella rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttamääräisin käyttövaroin toteuttamia toimia varten (EKP/2003/12) 81
2003/776/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2003, vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn päätöksen EKP/2002/12 muuttamisesta (EKP/2003/13) 87
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top