EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:275:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 275, 25. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 275
46. vuosikerta
25. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1869/2003, annettu 20 päivänä lokakuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen hallituksen välisessä Mauritiuksen vesialueilla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 3 päivän joulukuuta 2002 ja 2 päivän joulukuuta 2003 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan jatkamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 1
Komission asetus (EY) N:o 1870/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 1871/2003, annettu 23 päivänä lokakuuta 2003, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1872/2003, annettu 22 päivänä lokakuuta 2003, luvan antamisesta siirtoihin Korean tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten välillä 7
*Komission asetus (EY) N:o 1873/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta (1) 9
*Komission asetus (EY) N:o 1874/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, eräiden jäsenvaltioiden kansallisen scrapientorjuntaohjelman hyväksymisestä ja lisätakeiden määrittelystä sekä poikkeusten myöntämisestä päätöksellä 2003/100/EY säädetystä velvollisuudesta perustaa jalostusohjelmia, joiden tavoitteena on saada lampaissa aikaan resistenssi tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita vastaan (1) 12
Komission asetus (EY) N:o 1875/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän lyhytjyväisen kokonaan hiotun riisin vientituen määrittämiseksi 14
Komission asetus (EY) N:o 1876/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientituen määrittämiseksi 17
Komission asetus (EY) N:o 1877/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin vientituen määrittämiseksi 20
Komission asetus (EY) N:o 1878/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta Réunioniin toimitettavan esikuoritun pitkäjyväisen B-riisin tukipalkkion määrittämiseksi 23
Komission asetus (EY) N:o 1879/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 25
*Komission asetus (EY) N:o 1880/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 1881/2003, annettu 24 päivänä lokakuuta 2003, Kyprokseen, Maltaan ja Sloveniaan vietävien tiettyjen maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 30
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (1) 32

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/765/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2003, Secale cereale- ja Triticum durum -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3862) (1) 47
2003/766/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 2003, kiireellisistä toimenpiteistä Diabrotica virgifera Le Conte -tuhohyönteisen leviämisen estämiseksi yhteisössä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3880) 49
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top