EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:262:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 262, 14. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 262
46. vuosikerta
14. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1790/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1791/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 3
Komission asetus (EY) N:o 1792/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 7
*Komission asetus (EY) N:o 1793/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, Portugalin C I a -viininviljelyvyöhykkeeltä peräisin olevan Vinho Verde-tma-laatuviinin tilavuusprosentteina ilmoitetun luonnollisen alkoholipitoisuuden vähimmäismäärän vahvistamisesta viinivuosiksi 2003/2004 ja 2004/2005 10
*Komission asetus (EY) N:o 1794/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, oliiviöljyn arvioidun tuotannon sekä ennakolta maksettavan tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2002/2003 11
*Komission asetus (EY) N:o 1795/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteen VI muuttamisesta määritellyillä alueilla tuotettujen laatuviinien osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 1796/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 14
Komission asetus (EY) N:o 1797/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 16
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta 17
*Komission direktiivi 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista (1) 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/726/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 2003, sitovan tariffitiedon pätevyydestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3516) 27
2003/727/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 2003, sitovan tariffitiedon pätevyydestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3544) 29
2003/728/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2003, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti metallirunkoisten tehdasvalmisteisten rakennusjärjestelmien, betonirunkoisten tehdasvalmisteisten rakennusjärjestelmien, tehdasvalmisteisten rakennusyksiköiden, kylmävarastojärjestelmien ja kivenpidätysjärjestelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3452) (1) 34
2003/729/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2003, bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (Marteilia refringens) osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta tehdyn päätöksen 2002/300/EY liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3463) (1) 37
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top