EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:245:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 245, 29. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 245
46. vuosikerta
29. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1641/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1642/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta 4
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1643/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta 7
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1644/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta 10
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1645/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2965/94 muuttamisesta 13
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1646/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan jälleenrakennusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 2667/2000 muuttamisesta 16
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1647/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2309/93 muuttamisesta 19
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1648/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan koulutussäätiön perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1360/90 muuttamisesta 22
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1649/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1417/76 kumoamisesta 25
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1650/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta 28
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1651/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta 30
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1652/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta 33
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1653/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta 36
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1654/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2062/94 muuttamisesta 38
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1655/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1416/76 kumoamisesta 41
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/659/JHA
*Neuvoston päätös 2003/659/YOS, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn päätöksen 2002/187/YOS muuttamisesta 44
Kaikkia edellä olevia säädöksiä koskevat julistukset 46
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top