EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:226:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 226, 10. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 226
46. vuosikerta
10. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1579/2003, annettu 9 päivänä syyskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1580/2003, annettu 9 päivänä syyskuuta 2003, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (omenat) 3
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta 4

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/639/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä syyskuuta 2003, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakenteellisten liitosten teräsvaarnojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3159) (1) 18
2003/640/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä syyskuuta 2003, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoverhousjärjestelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3160) (1) 21
2003/641/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä syyskuuta 2003, tupakoinnin terveysvaikutuksista varoittavien värivalokuvien tai muiden kuvien käytöstä tupakkatuotteiden pakkauksissa (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3184) (1) 24
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/642/JHA
*Neuvoston päätös 2003/642/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen soveltamisesta Gibraltariin 27
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top