EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:218:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 218, 30. elokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 218
46. vuosikerta
30. elokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1529/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1530/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 3
Komission asetus (EY) N:o 1531/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1532/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1533/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1534/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1535/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1536/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 1537/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 78. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1538/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 297. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 1539/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 37
Komission asetus (EY) N:o 1540/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, asetusten (ETY) N:o 3143/85 ja (EY) N:o 2571/97 nojalla myydyn voin viimeisestä varastoonsaapumispäivästä annetun asetuksen (ETY) N:o 1609/88 muuttamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 1541/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1542/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1543/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 44. erityisen tarjouskilpailun puitteissa 44
Komission asetus (EY) N:o 1544/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 45
Komission asetus (EY) N:o 1545/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 46
Komission asetus (EY) N:o 1546/2003, annettu 29 päivänä elokuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 49

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/629/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä elokuuta 2003, rakennustuotteiden palonkestävyysluokitusta koskevan päätöksen 2000/367/EY muuttamisesta savun- ja lämmönhallintatuotteiden sisällyttämiseksi päätökseen (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2851) (1) 51
2003/630/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä elokuuta 2003, Unkarin soveltamien siirtymätoimenpiteiden vahvistamisesta Romaniasta tuotavien eläinperäisten tuotteiden eläinlääkärintarkastusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3074) (1) 55
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top